fbpx

Wat is therapie

Therapie of psychotherapie is het gebruik van psychologische methoden, vooral wanneer deze gebaseerd zijn op regelmatige persoonlijke interactie met volwassenen, om een persoon te helpen bij het veranderen van gedrag en het overwinnen van problemen op de gewenste manier.

Er zijn verschillende benaderingen van therapie en ze omvatten

  1. Psychoanalyse en psychodynamische therapieën:

Deze benadering richt zich op het veranderen van problematisch gedrag, gevoelens en gedachten door het ontdekken van hun onbewuste betekenissen en motivaties. Het wordt gekenmerkt door een nauwe samenwerking tussen therapeut en patiënt, in deze benadering leren patiënten over zichzelf door het verkennen van hun interacties in de therapeutische relatie.

  2. Gedragstherapie:

Deze benadering richt zich op het leren van de rol in het ontwikkelen van zowel normaal als abnormaal gedrag. Het omvat;

  1. Klassieke conditionering, ook wel associatief leren genoemd, houdt in dat een gedrag wordt geassocieerd met een bepaald ding of een bepaalde gebeurtenis. Het werd ontdekt door Ivlon Pavlov via zijn beroemde honden die bijvoorbeeld begonnen te kwijlen toen ze hun eetbel hoorden, omdat ze het geluid associeerden met voedsel.
  2. Desensibiliseren; dit is klassieke conditionering in actie. Een therapeut zou een cliënt met een fobie kunnen helpen door herhaalde blootstelling aan wat dan ook dat angst veroorzaakt.
  3. Operand conditioneren, Dit type van leren, ontdekt door E.L. Thorndike, vertrouwt op beloningen en straffen om het gedrag van mensen vorm te geven.
  4. Cognitieve therapie:  Cognitieve therapie benadrukt wat mensen denken in plaats van wat ze doen. Cognitieve therapeuten geloven dat het disfunctioneel denken leidt tot disfunctionele emoties of gedrag. Vandaar dat mensen door het veranderen van hun gedachten kunnen veranderen hoe ze zich voelen en wat ze doen.
  5. Humanistische therapie: Deze benadering benadrukt het vermogen van mensen om rationele keuzes te maken en zich maximaal te ontwikkelen.

Drie soorten humanistische therapiën zijn bijzonder invloedrijk

  1. Cliëntgerichte therapie verwerpt het idee van therapeuten als autoriteiten op de innerlijke ervaringen van hun cliënten. In plaats daarvan helpen therapeuten cliënten te veranderen door de nadruk te leggen op hun eigen zorg, zorg en interesse.
  2. Gestalttherapie benadrukt wat het noemt “organisch holisme”, het belang van het zich bewust zijn van het hier en nu en het accepteren van verantwoordelijkheid voor jezelf.
  3. De existentiële therapie richt zich op de vrije wil, zelfbeschikking en het zoeken naar betekenis.

Over het algemeen binden veel therapeuten zich aan geen enkele benadering. In plaats daarvan mengen ze elementen uit verschillende benaderingen en stemmen ze hun behandeling af op de behoeften van elke cliënt.