fbpx

Kiezen voor psychotherapie

Wanneer kies je voor psychotherapie. Studies hebben aangetoond dat een vijfde van de totale bevolking in Europa ten minste eenmaal in zijn leven vatbaar is voor depressie. Een geestverruimende twintig miljoen Europeanen lijden aan de gevolgen van deze vorm van depressie; let op een twintig miljoen! Verder lijdt tien procent van de bevolking aan psychische stoornissen in verschillende mate van ernst, maar toch zoekt iets meer dan twintig procent medische hulp. En dan hebben we het alleen nog maar over de Europa. Je vraagt je alleen maar af wat er in de rest van de wereld aan de hand moet zijn?

Psychotherapie, vroeger werd gedacht dat dit voor behandeling voor degene die klinisch krankzinnig was. Er werden heel wat namen bedacht voor plaatsen waar de praktijk werd gedaan, waardoor het voor iedereen uiterst moeilijk werd om vrijwillig de diensten van een psychotherapeut in te roepen. Mensen leden in stilte en gingen zonder hulp, louter uit angst voor het stigma. Maar zoals sommige mensen op de harde manier zijn gaan leren, kunnen psychische en emotionele problemen niet verdwijnen, want ze hebben de neiging slopender te worden als ze zonder aandacht worden gelaten.

Hier zijn een paar redenen waarom men onmiddellijk de hulp van een psychotherapeut zou moeten inroepen

Depressie behoort tot de hoogste oorzaken van zelfmoord (vooral bij mannen). Depressie en zelfmoord zijn meestal synoniem. Depressie is een negatieve stemming die meestal ontstaat als gevolg van niet ingeloste verwachtingen, verlies of bij zware teleurstelling. Een depressieve persoon schuwt associatie en activiteit, zodat hij veel meer tijd heeft om irrationele gedachten te koesteren. Iemand in zo’n toestand is vooral voor zichzelf gevaarlijk en hij moet vrijwillig of onvrijwillig een psychotherapeut ontmoeten.

Trauma is een andere factor na depressie. Het kan omschreven worden als een verwonding van de geest die volgt op een gebeurtenis die levensbedreigend of ondraaglijk is. Het vreselijke van trauma is dat de patiënt de gebeurtenis steeds opnieuw in zijn geest beleeft. De persoon kan onbewust besluiten gevaarlijk en zelfvernietigend te leven, door drugs te gebruiken of zich in te laten met gevaarlijke seksuele ontmoetingen, hij kan vatbaar zijn voor plotselinge aanvallen van paniek of vlagen van woede en depressie en zijn geest wordt een afgrond van pijnlijke herinneringen. Met goede steun van de familie kan de persoon langzaam genezen, maar het is absoluut noodzakelijk dat hij een psychotherapeut bezoekt

De meeste mensen melden dat ze op een bepaald moment ofwel in een gewelddadige relatie zaten, ofwel in een heel erge relatiebreuk. Het is algemeen bekend dat veel mensen zoveel in relaties investeren dat als ze voorbij zijn, het lijkt alsof de reden om te leven ook verdwenen is. Terwijl de juiste steun van dierbaren de last lichter kan maken, is de kans groot dat iemand in situaties waarin hij alleen is, de partner die weggegaan is of zichzelf iets misdoet. Deze situatie kan worden verzacht als een psychotherapeut wordt ingeschakeld.

Joke Roels – Psychotherapeut in Westerlo. Helpt als auti-coach, opvoedingscoach, thuisbegeleider, psychotherapeut, online-coach en organiseert elke schoolvakantie (behalve de Kerstvakantie) Time Out Projecten voor gezinnen met kinderen die opvoedingsproblemen ervaren.

Neem gerust contact met me op.