fbpx

Is psychotherapie iets voor jou?

Als je door een of andere emotionele moeilijkheid gaat of als je een psychische aandoening hebt, is psychotherapie een behandeling die je zwaar zou moeten overwegen.

Wat is psychotherapie?

Een sessie houdt in dat je met een getrainde psychotherapeut praat, zodat je diep in je problemen en zorgen kunt zoeken. Dit gebeurt ofwel als een-op-een of in een groep (bijvoorbeeld je vrouw, man of partner kan ook samen met jou een sessie bijwonen). Psychotherapie kan helpen bij een breed scala van psychische stoornissen, zoals schizofrenie en depressie.

De therapie bestaat gewoonlijk uit het doorpraten van de problemen, maar soms kan er kunst, drama, muziek en beweging in verwerkt worden. Dit helpt je om je gevoelens over andere mensen, jezelf of eventuele zorgen die je hebt te uiten.

De therapie is vertrouwelijk, wat betekent dat je je psychotherapeut kunt vertrouwen met dingen die misschien gênant of persoonlijk voor je zijn.

Wie zijn psychotherapeuten?

Een psychotherapeut is een opgeleide professional in het luisteren naar het probleem van mensen en het bieden van een oplossing. Een psychotherapeut luistert dus en bespreekt belangrijke problemen, maar hij stelt ook oplossingen voor of begeleidt je naar een oplossing van je problemen. Het belangrijkste doel van een psychotherapeut is je te helpen je houding en gedrag te veranderen.

Wat kan psychotherapie behandelen?

Psychotherapie kan een hele reeks psychische aandoeningen behandelen, zoals:

  • angststoornis
  • depressie
  • langdurige ziekte
  • eetstoornissen (waaronder eetbuien, boulimia en anorexia nervosa)
  • borderline persoonlijkheidsstoornis (BPD)
  • obsessieve compulsieve stoornis (OCD)
  • posttraumatische stressstoornis (PTSS)
  • drugsmisbruik

Welke soorten psychotherapie zijn er?

(CGT) Cognitieve gedragstherapie – een therapie die onaangepast gedrag en emoties aanpakt, waarbij onderzocht wordt hoe overtuigingen en gedachten met gedrag verbonden zijn. Het reikt je vaardigheden aan waarmee je je denken en gedrag bij het omgaan met situaties kunt herscholen.
Psychodynamisch – (ook bekend als psychoanalytisch) is een therapie die je aanmoedigt je dromen en gedachten door te praten, waardoor je je bewust wordt van verborgen patronen of betekenissen die de oorzaak van je probleem kunnen zijn.

(CAT) Cognitief analytische therapie – werkt met behulp van enkele van de principes uit zowel de cognitieve gedragstherapie als de psychodynamische. Het zoekt uit hoe gedrag problemen kan veroorzaken en hoe je dat op zijn beurt door experimenteren en zelfhulp kunt verbeteren.
Humanistische therapie – helpt je de regie te nemen over het verbeteren van je eigen leven.

(IPT) Interpersoonlijke therapie – bekijkt hoe een probleem kan ontstaan door een relatie, bijvoorbeeld door rouw of geschillen. Het helpt je ermee om te gaan door coping strategieën te ontwikkelen.

Gezins- en huwelijkstherapie – het houden van therapiesessies met andere personen in je gezin kan helpen bij het werken aan het oplossen van eventuele problemen die je hebt.

Je zult je psychotherapeut regelmatig moeten ontmoeten voor de beste resultaten. Meestal zal dat één keer per week zijn, maar sommige cliënten zullen frequentere sessies nodig hebben. Als je alleen een kortdurende kuur psychotherapie nodig hebt, kan die ergens tussen de zes en twintig sessies duren.

Joke Roels – Psychotherapeut in Westerlo. Helpt als auti-coach, opvoedingscoach, thuisbegeleider, psychotherapeut, online-coach en organiseert elke schoolvakantie (behalve de Kerstvakantie) Time Out Projecten voor gezinnen met kinderen die opvoedingsproblemen ervaren.

Neem gerust contact met me op.