fbpx

Leer meer over wat individuele therapie en psychotherapie jou kunnen bij helpen

WAT IS PSYCHOTHERAPIE

Volgens Wolberg “is psychotherapie de behandeling met psychologische middelen, van problemen van emotionele aard, waarbij een getraind persoon opzettelijk een professionele relatie met de patiënt aangaat, met als doel:

  1. a) Verwijderen, wijzigen of vertragen van bestaande symptomen
  2. b) Het bemiddelen van verstoorde gedragspatronen en
  3. c) Bevordering van een positieve persoonlijkheidsgroei en -ontwikkeling

SOORTEN PSYCHOTHERAPIE

Er zijn verschillende soorten psychotherapie beschikbaar. Deze omvatten:

– Psychodynamische (psychoanalytische) psychotherapie – een psychoanalytische therapeut zal je helpen je bewust te worden van verborgen betekenissen of patronen in wat je doet of zegt dat kan bijdragen aan jouw problemen.

– Cognitieve gedragstherapie (CGT) – een psychotherapie die onderzoekt hoe overtuigingen en gedachten verbonden zijn met gedrag en gevoelens. Vaardigheden die je gedrag en denkwijze omscholen om je te helpen omgaan met stressvolle situaties.

– Cognitieve analytische therapie (CAT) – gebruikt methoden uit zowel psychodynamische psychotherapie als CGT om uit te zoeken hoe je gedrag problemen veroorzaakt, en hoe je het kunt verbeteren door middel van zelfhulp en experimenten.

– Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) – kijkt naar de manier waarop een ziekte kan worden getriggerd door gebeurtenissen die te maken hebben met relaties met anderen, zoals rouwprocessen, ruzies of verhuizingen. Het helpt je om met de betrokken gevoelens om te gaan en om strategieën uit te werken om met de ziekte om te gaan.

– Humanistische therapieën – moedigen je aan om positiever over jezelf te denken en te streven naar verbetering van jouw zelfbewustzijn.

– Familie- en relatietherapie – therapie met andere leden van jouw familie die erop gericht is je te helpen problemen samen uit te werken.

WAT IS INDIVIDUELE THERAPIE?

Individuele therapie is een psychotherapie die wordt uitgevoerd door een getrainde professional, meestal een therapeut of psycholoog, om een cliënt door een probleem heen te helpen. De manier waarop de individuele therapie wordt uitgevoerd varieert sterk afhankelijk van het psychologische probleem dat de cliënt ervaart, de persoonlijke overtuigingen en praktijken van de therapeut, en de individuele behoeften van de cliënt.

DOEL VAN DE INDIVIDUELE THERAPIE/VOORDELEN

De psycholoog helpt je bij het ontwikkelen van specifieke doelen voor de therapie. Dit omvat een breed algemeen doel en meer gerichte doelen die van sessie tot sessie kunnen veranderen. Het breken van het algemene doel in sessie-per-sessie doelstellingen helpt om zich te concentreren op specifieke onderdelen van het programma en ervoor te zorgen dat alle aspecten goed worden behandeld. Het maakt het ook gemakkelijk om vast te stellen met welke specifieke onderdelen je moeite hebt en waar je meer aan moet werken. Door het algemene doel in het achterhoofd te houden, kun je de tijd achter je laten als je zin hebt om de therapie op te geven.

Jouw therapeut zal je ook helpen:

– Het identificeren van copingstrategieën: Dit kunnen copingstrategieën zijn die je in het verleden hebben geholpen. Jouw psycholoog zal je leren om deze strategieën aan te passen aan jouw huidige situatie. Als jouw copingstrategieën in het verleden niet succesvol zijn geweest, zal je therapeut je begeleiden bij de ontwikkeling van nieuwe strategieën.

– Herschik de prioriteiten van het leven: Soms hebben mensen psychologische problemen omdat ze een irrationele verwachting van zichzelf en anderen hebben. Dit verhoogt de druk op iedereen en kan leiden tot stress, angst en depressie. Door het herschikken van jouw verwachtingen en prioriteiten kun je wellicht onnodige stress vermijden.

– Focus op zinvolle bezigheden: Onnodige gebieden uitsluiten.

– Identificeer persoonlijke sterktes: Soms is het in tijden van psychologische crisis gemakkelijk om je te concentreren op je zwakheden en wat je niet hebt, in plaats van op je sterktes en de mooie dingen die je wel hebt. Psychologen zullen je aandacht vestigen op positieve aspecten van jezelf, en je helpen deze te herontdekken en weer naar buiten te brengen. Dit zal je helpen om in jezelf te geloven.

Het overwinnen van je moeilijkheidsgraad

HOE DE INDIVIDUELE THERAPIE WERKT

De totale duur van de individuele therapie varieert sterk. Meestal zijn er minimaal acht sessies nodig om er zeker van te zijn dat alle aspecten van de ziekte aan bod komen. Je therapeut kan echter meer of minder sessies aanbevelen, afhankelijk van jouw vooruitgang. Een belangrijk onderdeel van de therapie is ervoor te zorgen dat je na een maand, zes maanden en twaalf maanden terugkomt voor vervolgsessies, zodat je psycholoog je aandoening kan controleren en ervoor kan zorgen dat deze onder controle is.

Tijdens de eerste sessie zullen jij en je psycholoog elkaar meestal “leren kennen”. Je psycholoog zal vragen stellen over jou en jouw ervaringen uit het verleden, de huidige situatie, familie, werk en vrienden.

Je psycholoog zal je niet dwingen om je te verdiepen in privézaken, maar moet wel voldoende informatie krijgen over jouw individuele behoeften om een behandelingskuur te kunnen bepalen. In sommige gevallen zal het probleem duidelijk zijn voor zowel jou als jouw psycholoog (bijvoorbeeld als je anorexia hebt en hulp zoekt om het te bestrijden). In sommige gevallen kan er echter een onderliggend probleem zijn waarvan je zelf niet bewust bent (je kunt bijvoorbeeld depressief, angstig of boos zijn zonder te weten waarom). Het is belangrijk voor jouw psycholoog om het probleem te beoordelen en het beste plan van aanpak te bepalen.

De eerste stap is om te bepalen wat het probleem is. Als jij en je psycholoog beide een bewustzijn van de situatie hebben ontwikkeld.

Je kunt gaan samenwerken om te bepalen waarom het probleem aanwezig is.

Van hieruit zal je psycholoog een programma implementeren om te proberen het probleem op te lossen.

VOLWASSEN/VOLWASSENEN EN INDIVIDUELE THERAPIE

De adolescentie is een tijd waarin kinderen leren om de onafhankelijkheid te omarmen en zelf beslissingen te nemen. Met deze nieuwe verantwoordelijkheid en vrijheid worstelen veel jongeren echter psychologisch. Collegiale druk en seksualiteit kunnen zeer verwarrend en verontrustend zijn. De technieken die voor adolescenten worden gebruikt zijn vergelijkbaar met die voor volwassenen. Tieners hebben meer kans om zich te verzetten tegen de therapie. Daarom moeten zowel de psycholoog als de ouders meer tijd en geduld aan de dag leggen om de psycholoog te laten “doordringen” tot de adolescent en om de therapie effectief te laten zijn.

Persoonlijke emotionele problemen, waaronder:

Depressie en angst Stressgerelateerde problemen

Persoonlijkheidsconflicten Symptomen van een geestesziekte

Woede en andere moeilijke emoties Identiteitsproblemen

Eetproblemen of problemen met het lichaamsbeeld Stemmingsinstabiliteit

Zelfbeschadiging of suïcidaliteit Zorgen over eigenwaarde

Relatieproblemen waaronder:

Familieproblemen Huwelijks- en partnerconflicten

Communicatieproblemen met partner/echtgenoot Moeilijkheden met vrienden en collega’s

Andere milieustressoren waaronder:

Immigratie en culturele aanpassingen Gezondheidsproblemen

Verlies, verdriet en trauma Onverwachte negatieve levensgebeurtenissen

Werkgerelateerde stress inclusief:

Gebrek aan vervulling in de door  gekozen carrière/functie Leiderschapskwesties

Beheer van de balans tussen werk en privéleven Moeilijkheid om jouw doelstellingen te bereiken

Interpersoonlijke problemen met oversten, leeftijdsgenoten/ondergeschikten

Beheer van een giftige werkomgeving: omgaan met pesterijen, pesterijen op de werkplek, sabotage of schadelijke interacties

Academische moeilijkheden waaronder:

Perfectionisme Angst en algemene academische stress

Gebrek aan richting of motivatie Moeilijkheid om zich te concentreren

Het vinden van de juiste carrière Het ontdekken van jouw academische passie

Moeilijkheid bij de voltooiing van projecten zoals scriptie of dissertatie Prestatieangst in verband met het afnemen van tests, het spreken in het openbaar en de daarmee verband houdende eisen

Psychotherapie kan jou helpen:

– Ondersteuning en een empathische omgeving

– Een veilige ruimte voor emotionele verwerking

– Een beter begrip en inzicht in jezelf en jouw relaties

– Een ander perspectief

– Ontwikkeling van nieuwe en effectieve vaardigheden

– Ontwikkeling van vaardigheden om lang bestaande patronen die jou niet meer helpen te veranderen

– Verbetering van je gevoel van eigenwaarde, vertrouwen, veerkracht en welzijn.

TECHNIEKEN IN DE INDIVIDUELE THERAPIE

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste vormen die individuele therapie kan aannemen en de geestesziekte of het psychologische probleem dat ze het meest succesvol zijn geweest in de behandeling. Een punt om in gedachten te houden is dat hoe meer je gelooft dat je kunt veranderen en dat therapie een verschil kan maken, hoe positiever en succesvoller je behandeling zal zijn.

Speeltherapie

Speeltherapie stelt kinderen in staat om hun realiteit te uiten door middel van fantasievol spel en geeft hen de mogelijkheid om de intensiteit van hun situatie te benaderen en zich terug te trekken zoals ze dat willen. Het stelt hen ook in staat om de kindertijd opnieuw te betreden in een periode waarin ze geconfronteerd worden met zeer volwassen eisen Play kan aangeven hoe kinderen omgaan met hun aandoening en hoeveel ze begrijpen over wat er gebeurt. Voor sommige kinderen kan de uitdrukking tijdens het spelen een indicatie zijn van hoe ze met hun situatie omgaan. Zeer vernauwd spel staat vaak voor een overweldigd kind. Meer verbeeldingsvol en levendig spel kan een indicator zijn voor emotioneel herstel.

Oefentherapie

Regelmatige lichaamsbeweging is een kosteneffectieve behandeling voor matige depressie. Studies hebben aangetoond dat mensen die regelmatig sporten zich melden:

Minder zelfgerapporteerde pijn Minder stress en angst Verbeterd lichaamsbeeld

Ontspannings-/meditatietherapie

Ontspannings- of meditatietherapeuten begeleiden jou door een reeks visualisatieoefeningen die je helpen de doelen en mogelijkheden van de behandeling beter te begrijpen. Er kan ook sprake zijn van enige spierontspanning door middel van massage of yoga-achtige activiteiten. Enkele psychologische aandoeningen die baat kunnen hebben bij ontspanningstherapie zijn onder andere:

Klinische gezondheid (inclusief elke fysiologische aandoening waaraan een cliënt kan lijden, of het nu gaat om migraine of kanker) Angst, posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Milieu therapie

Milieutherapie is een zeer gestructureerde vorm van therapie op basis van ondersteuning door de psychiater. De psycholoog zal proberen de symptomen te interpreteren als een betekenisvol aspect van jouw persoonlijkheid of ervaring. De psycholoog geeft je gedurende de sessies voortdurend feedback over jouw vorderingen. Milieutherapie wordt gebruikt om te behandelen: PTSS

Lachtherapie

Humor in psychotherapie heeft positieve gevolgen voor de geestelijke gezondheid. Lachen geeft verlichting en kan stress verminderen. Lachen heeft ook positieve fysiologische effecten op het lichaam. Lachen met mensen verhoogt de interpersoonlijke vaardigheden. Jouw psycholoog zal je aanmoedigen om te lachen zoveel als je wilt gedurende de sessies.

Een techniek die vaak gebruikt wordt bij groepstherapie is de vorming van een cirkel, waarbij elke persoon met het gezicht naar boven op de buik van een ander ligt. Als de ene persoon lacht, zorgt het trillen van de maag ervoor dat de volgende persoon lacht, en dan de volgende, totdat de hele groep samen om niets in het bijzonder kraakt.

Gedragstherapie

Gedragstherapeuten behandelen probleemgedrag direct. Gedrag wordt veranderd door verschillende klassieke conditionerings-, aversieve en blootstellingsoefeningen. Gedragstherapie kan worden gebruikt om te behandelen: Eetstoornissen, Fobieën

Cognitieve therapie

Cognitieve therapeuten geloven dat hun gedachten hun emoties en psychologie sturen. Door veranderingen aan te brengen in irrationele gedachten en vicieuze zelfverwijt cycli, kunnen veel psychologische stoornissen worden behandeld, waaronder: Eetstoornissen, Depressie, PTSS

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is, zoals de naam al aangeeft, een mengeling van cognitieve en gedragstherapie. Het is een zeer effectieve en breed gespreide behandeling, die vooral wordt gebruikt voor: Eetstoornissen

Manuele therapie

Handmatige behandelingen zijn door jaren van studie en onderzoek geëvolueerd en zijn verfijnd tot behandelingen die zeer succesvol kunnen zijn. Daarom worden manuele behandelingen vaak meer empirisch ondersteund. Manuele behandelingen zijn zeer specifiek voor de aandoening die ze behandelen en zijn meestal succesvoller bij patiënten die geen comorbide aandoeningen vertonen. Handmatige behandelingen worden gebruikt voor: Eetstoornissen

Geïndividualiseerde therapie

Een geïndividualiseerd psychotherapieprogramma is speciaal voor jou ontwikkeld door de psycholoog. Meestal gaat het om een mix van vele psychotherapieën om de vele psychologische aspecten die gepaard gaan met een psychische stoornis aan te pakken.

Biopsychosociale therapie

Biopsychosociale therapie is de therapie die het meest gebruikt wordt voor de behandeling van mensen die lijden aan klinische gezondheidsproblemen en het psychologische leed dat daarmee gepaard gaat. Biopsychosociale therapie richt zich niet alleen op de fysieke aspecten van jouw aandoening, maar ook op psychologische factoren (bijv. depressie en angst) en jouw sociale situatie (bijv. gezin en werk). Het biopsychosociale model wordt gebruikt als alternatief voor biomedische modellen (gebaseerd op het idee dat de biologie gericht is op symptomen). Veel klinische aandoeningen kunnen op deze manier worden behandeld.

CONCLUSIE

Psychologische veranderingen gebeuren niet in de loop van de nacht. Vaak is de psychologische behandeling slechts de eerste stap. Het moeilijke deel begint als je de therapie hebt verlaten; je moet de veranderingen zelf doorvoeren en hard werken aan alle vaardigheden en adviezen die je in therapie hebt gekregen. Het is heel natuurlijk om je hierdoor te laten intimideren, dus vervolgsessies kunnen een zeer geruststellende oplossing zijn. Vervolgsessies herinneren je eraan dat je niet helemaal alleen bent. Je kunt teruggaan naar jouw psycholoog en meer hulp krijgen. Zij zullen ervoor zorgen dat je niet terugglijdt in jouw oude negatieve denk- of handelingspatronen. Psychotherapie is een zeer effectieve behandeling voor een breed scala aan psychologische aandoeningen. De effectiviteit van de therapie is afhankelijk van wat je bereid bent er in te stoppen in termen van tijd, moeite en geloof. Als jij je best doet om alles wat je van jouw psycholoog hebt geleerd over te nemen, kunt je veranderingen in jouw leven aanbrengen. Er is slechts een bepaalde hoeveelheid waar de therapeut je mee kan helpen. Daarna komt jouw welzijn neer op je eigen vastberadenheid en bereidheid.

Joke Roels – Psychotherapeut in Westerlo. Helpt als auti-coach, opvoedingscoach, thuisbegeleider, psychotherapeut, online-coach en organiseert elke schoolvakantie (behalve de Kerstvakantie) Time Out Projecten voor gezinnen met kinderen die opvoedingsproblemen ervaren.
Neem gerust contact met me op.