fbpx

Is perfectionisme een probleem

Hoewel er veel voor te zeggen is om je werk goed te doen, kan het streven naar perfectionisme soms een belemmering zijn om dingen gedaan te krijgen. Maar al te vaak stellen mensen dingen in hun leven uit omdat ze het gevoel hebben dat ze niet genoeg tijd hebben om hun werk perfect te doen, niet het perfecte gereedschap hebben om te gebruiken, of omdat ze het gevoel hebben dat ze eerst meer onderzoek moeten doen voordat ze überhaupt kunnen beginnen. Vaak is het eindresultaat dat er helemaal niet aan de klus begonnen wordt.

Uitstelgedrag of….

Niet aan een taak beginnen vanwege perfectionisme is niet hetzelfde als uitstelgedrag, hoewel het eindresultaat vaak hetzelfde is. In het geval van uitstelgedrag kunnen er veel verschillende redenen zijn waarom de taak wordt vermeden. Wanneer het probleem perfectionisme is, wordt het uitstel bijna altijd veroorzaakt door het gevoel dat de omstandigheden nog niet perfect zijn om de taak af te krijgen.

Een manier om het probleem van door perfectionisme veroorzaakte vertragingen op te lossen is projecten op te splitsen in veel kleinere taken. Met een lijst van kleinere taken kan het gemakkelijker zijn voldoende tijd in te plannen om een deel van het project perfect uit te voeren. Bovendien, als het project eenmaal begonnen is, is het gemakkelijker om eraan te blijven werken.

Leren omgaan met

Een andere manier om met perfectionisme om te gaan is je te realiseren dat je altijd terug kunt gaan om iets later te verbeteren. Eerst een ruwe schets maken zonder al te veel aandacht aan details te besteden, kan een goede manier zijn om te beginnen. Deze techniek kan in veel gevallen van pas komen, omdat het vaak het moeilijkst is om de hoofdgedachte of een ruwe schets af te krijgen. Een goede eerste stap bij het maken van een verslag is bijvoorbeeld het maken van een schets. Dan kunnen de details worden toegevoegd en geperfectioneerd naarmate het project vordert, maar er is in ieder geval een begin gemaakt.

Joke Roels – Psychotherapeut in Westerlo. Helpt als auti-coach, opvoedingscoach, thuisbegeleider, psychotherapeut, online-coach en organiseert elke schoolvakantie (behalve de Kerstvakantie) Time Out Projecten voor gezinnen met kinderen die opvoedingsproblemen ervaren.

Neem gerust contact met me op.