fbpx

GEMENGD GEZIN: WAT MAG ER VERWACHT WORDEN

Een gemengd of samengesteld gezin is een gezin waarin één of beide paren één of meer kinderen uit een eerdere relatie meenemen. Deze nieuwe gezinsstructuur kan een uitdaging lijken omdat de leden zich moeten aanpassen aan het nieuwe gezinssysteem, dat kan verschillen van hun vorige gezinsstructuur.

Wat mag worden verwacht

Koppels van een gemengd gezin moeten de illusie negeren dat de leden in eerste instantie zullen integreren en zich harmonieus met zichzelf zullen verhouden. Ze moeten er rekening mee houden dat er een aantal uitdagingen zijn waarmee ze geconfronteerd zullen worden bij het betreden van de nieuwe gezinsstructuur.

Enkele van deze uitdagingen zijn:

Ouderlijke onervarenheid: een van de koppels van het gemengde gezin kan een gemengd gezin aangaan zonder eigen kinderen, waardoor ze automatisch stiefmoederlijk worden en geen ervaring hebben met het omgaan met kinderen.

Een andere aanpak in de opvoeding: Ouders in een gemengd gezin kunnen een andere manier van opvoeden of disciplineren van kinderen hebben, die misschien anders is dan wat hun stiefkinderen gewend waren. Hierdoor kan er een kloof ontstaan tussen stiefouders en hun stiefkinderen.

Rivaliteit tussen broers en zussen: Een kind in een gemengd gezin kan het gevoel krijgen dat hun biologische ouders meer aandacht geven aan hun stiefouders dan aan hun broers en zussen en dus de behoefte voelen om te concurreren om de aandacht.

Leeftijdsverschillen: Een andere uitdaging is die van de leeftijd. Het oudste kind kan slechts een paar jaar jonger zijn dan de stiefouder en dat kan voor het kind ongemakkelijk voelen.

Hoe bouw je een succesvol gemengd gezin op?

Communicatie: Communicatie is belangrijk voor een succesvol gemengd gezin. De leden van het gemengde gezin moeten leren communiceren, conflicten schudden en zich openstellen voor gevoelige zaken. Dit zal het misverstand verminderen en meer verbondenheid creëren tussen de leden van het gemengde gezin.

Vriendjespolitiek: Ouders moeten voorkomen dat het ene kind wordt bevoordeeld ten opzichte van het andere in een gemengd gezinssysteem. Elk kind moet eerlijk worden behandeld.

Routine: De leden van het nieuwe gezinssysteem moeten een routine ontwikkelen die hun band opbouwt en hen dicht bij elkaar brengt.

Laat ze zich gewaardeerd voelen: Ze moeten altijd rekening houden met het perspectief van hun kinderen bij het nemen van beslissingen. Waardeer en moedig hen aan en laat hen zich altijd geliefd voelen.

Geduld en meer geduld: De ouders moeten er rekening mee houden dat het opbouwen van een succesvolle gemengde gezinsstructuur niet van de ene op de andere dag zal gebeuren. Er moet veel tijd en geduld worden gegeven.

Joke Roels – Psychotherapeut in Westerlo. Helpt als auti-coach, opvoedingscoach, thuisbegeleider, psychotherapeut, online-coach en organiseert elke schoolvakantie (behalve de Kerstvakantie) Time Out Projecten voor gezinnen met kinderen die opvoedingsproblemen ervaren.
Neem gerust contact met me op.