fbpx

Gelukkig Nieuwjaar

Joke profiel

 

Ik wens alle bezoekers van Groeistof.be een heel gelukkig nieuwjaar.
Dat al jouw wensen mogen uitkomen.

 

 

Gelukkig zijn

Er is veel geschreven over gelukkig zijn, van psychologie tot filosofie. Verschillende theorieën over geluk hebben zich gericht op kwesties van tevredenheid en zelfs spirituele bevrijding. Maar geluk is een van de meest subjectieve mentale toestanden en verschillende factoren kunnen een rol spelen wanneer een persoon echt gelukkig is. Terwijl boosheid of angst kunnen worden gedefinieerd met fysieke reacties en bepaalde gedragspatronen, is dit niet zo voor geluk en dat is hoe geluk extreem subjectief is. Zo zou bijvoorbeeld een reep chocolade het ene kind gelukkig kunnen maken, terwijl een ander kind zich pas bij twee chocoladerepen echt gelukkig zou willen voelen.

Waarom voelen we ons dan gelukkig? Geluk wordt meestal geassocieerd met een soort van winst of bereikbaarheid. Als we iets bereiken of bereiken, voelen we ons tevreden en dat brengt geluk teweeg. Het bereiken hoeft niet materieel te zijn, het zou heel goed spiritueel kunnen zijn. Het zou zelfs lichamelijk en lichamelijk kunnen zijn, net zoals een slapeloze persoon zich gelukkig zou voelen na een goede nachtrust. Dus, bij het definiëren van geluk moeten we een specifieke materiële, spirituele of fysieke winst of bereiking en de tevredenheid die als gevolg van dit bereiking ontstaat, lokaliseren. De vraag zou opkomen of het mogelijk is om gelukkig te zijn zonder enig bereik. Ik zou zeggen dat het niet mogelijk is om gelukkig te zijn zonder iets te bereiken en dat dit bereiken niet onmiddellijk hoeft te gebeuren en in verband kan worden gebracht met een eerdere prestatie. Nu zou je kunnen zeggen dat je iemand kent die altijd gelukkig is zonder enige specifieke reden. Het is dat je de reden voor zijn geluk nog niet hebt ontdekt. Hij kan een eenvoudige man zijn met eenvoudige behoeften en gelukkig na een warm bad of een lekkere maaltijd, dus dat is nog wel een beetje verworvenheid. Geluk gaat dus altijd gepaard met enig bereik of behoefte aan vervulling, hoe klein of groot dat ook is.

Verschillende modellen voor geluk

Psychologen hebben verschillende modellen gebruikt, waaronder bio-psychosociale en PERMA-modellen, om geluk te verklaren die suggereren dat geluk wordt bereikt wanneer onze biologische, psychologische en sociologische behoeften worden vervuld of wanneer er sprake is van plezier (lichamelijk bijvoorbeeld), engagement (in een bepaalde activiteit bijvoorbeeld), relaties, zingeving (bijvoorbeeld levensdoel) en prestaties. Deze modellen suggereren dat geluk iets dieper gaat dan alleen onze vluchtige genoegens. Ik zou suggereren dat geluk extreem subjectief is, dat sommige mensen gewoon gelukkig zijn met het bereiken van pleziertjes, terwijl andere mensen op zoek zijn naar betekenis of misschien wel naar prestaties en relaties. Dus het niveau of type van het bereiken van geluk zou van persoon tot persoon verschillen.

Sommige mensen zouden dus gelukkig zijn als hun basisbehoeften zijn vervuld, terwijl anderen niet gelukkig zouden zijn, zelfs niet na belangrijke professionele prestaties, omdat ze misschien een ander niveau of een andere soort van prestatie verwachten. Geluk hangt dus grotendeels af van ons subjectieve begrip van wat het betekent om gelukkig te zijn. Omdat geluk zo subjectief is, kan het niet strikt worden geplaatst binnen modellen of kaders, hoewel de onderliggende gemeenschappelijke factor die mensen gelukkig maakt altijd een soort van verworvenheid, winst of behoefte aan vervulling is.

Het volgende niveau van geluk

Het volgende niveau van analyse zou zijn of geluk kan worden gecategoriseerd naar algemeen geluk of naar een voortdurende gelukkige gemoedstoestand en specifiek geluk voor het bereiken van een van de specifieke genoegens of doelen. Ik zou willen suggereren dat er geen veralgemeende staat van geluk kan zijn zonder een specifieke reden. Een schijnbaar gelukkig persoon kan niet oprecht gelukkig zijn of kan oprecht gelukkig zijn omdat hij een verheven spirituele staat heeft bereikt of aanzienlijke rijkdom heeft vergaard. Dus nogmaals, zoals we zien kan een voortdurende staat van geluk ook verklaard worden met het bereiken.

De behoefte aan vervulling of het bereiken van geluk zou biologisch kunnen zijn, zoals lichamelijke genoegens, zoals wanneer we onze dorst lessen, fysieke verlangens bevredigen, enz. Het bereiken zou sociaal kunnen zijn wanneer we relaties aangaan en ons gelukkig voelen of gewoon met vreemden praten tijdens een grote gebeurtenis of betrokken blijven bij sociale activiteiten, of het bereiken zou spiritueel kunnen zijn wanneer we een soort spirituele bevrijding zoeken en zelfs vinden. Het bereik of de behoefte aan vervulling zou psychologisch kunnen zijn wanneer onze liefdesbehoeften worden vervuld of wanneer we onze doelen bereiken of onze ambities vervullen. De biologische, psychologische, sociale en spirituele aspecten van het bereiken zouden geluk kunnen bieden volgens hun behoeften. Geluk is dus nauw verbonden met onze specifieke behoeften, hoewel deze behoeften met elkaar in verband kunnen staan, omdat bijvoorbeeld de behoefte aan status of macht zowel sociaal als psychologisch kan zijn.

We onderscheiden dus de factoren die tot geluk zouden kunnen leiden

  • Biologisch (lichamelijke genoegens, basisbehoeften)
  • Sociaal (status, relaties, sociale activiteit en engagement)
  • Psychologisch (emotioneel, liefde, vriendschap, persoonlijke prestaties)
  • Geestelijk (betekenis en doel vinden, transpersoonlijke behoeften)

Er kunnen verschillende reacties op geluk zijn en dit kan variëren van lachen tot rigoureuze lichaamsbeweging, omdat geluk een plotselinge stijging van het energieniveau kan betekenen. Mensen die aan lichaamsbeweging doen, hebben meer kans om gelukkig te zijn door een verbeterde bloedcirculatie en een algemeen goede gezondheid. Hoezeer geluk ook een extreem subjectieve emotionele staat is, om je oprecht gelukkig te voelen, zou een bepaalde prestatie in termen van langetermijndoelstellingen zoals liefde of echtelijk leven, rijkdom, spirituele bevrijding of professionele prestatie een persoon kunnen helpen om een blijvende gelukkige gemoedstoestand te bereiken. Dit is de langdurige geluksstaat die soortgelijke oorzaken heeft als elke voorbijgaande geluksstaat, hoewel de gevolgen langdurig kunnen zijn. De mensen die een langdurige staat van geluk hebben, zijn over het algemeen levendig, sportief, leuk, liefdevol en optimistisch. Een kind kan een langdurige geluksstaat laten zien als er voldoende zorg en liefde wordt geboden door zijn ouders of verzorgers. Maar voorbijgaande geluksstaten komen vaker voor, omdat langdurige geluksstaten onderbroken kunnen worden door ongunstige gebeurtenissen in het leven, zodat kortstondige vreugden en genoegens ons geruststellen om het leven te accepteren en te omhelzen.

Psychoanalytisch inzicht

Vanuit een meer psychoanalytisch oogpunt zou geluk verband houden met verlangen, libido, onze energieniveaus en zelfs de verdedigingsmechanismen die we onbewust gebruiken om onze frustratie te ventileren en zo gelukkig of kalm te blijven. Geluk zou op natuurlijke wijze onze libidinale niveaus verhogen en ons energieker maken en hoge energieniveaus zouden ons op hun beurt weer gelukkig kunnen maken, dus dit proces is cyclisch. Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat geluk direct gerelateerd is aan onze energieniveaus.

Gezien de afweermechanismen zou psychoanalyse in zekere zin kunnen suggereren dat geluk in feite uitwerkt of dat er een reactie ontstaat wanneer we bepaalde reacties laten zien die volledig tegengesteld kunnen zijn aan wat we voelen. Bijvoorbeeld in reactie-formatie kunnen we geluk tonen, terwijl we in werkelijkheid verdrietig of depressief zijn. Hoewel oprecht geluk ook met psychoanalyse verklaard kan worden, is een kunstenaar bijvoorbeeld oprecht gelukkig als hij zijn verlangens kan sublimeren naar sociaal aanvaardbare vormen van expressie door middel van zijn creativiteit. Een sporter is oprecht gelukkig als hij zijn agressieve of seksuele verlangens kan kan kanaliseren door middel van sport of rigoureuze activiteit. Dus deze afweermechanismen in de psychoanalyse zouden eigenlijk echt geluk in mensen kunnen opleveren vanwege de inherente overlevings- en overlevingsstrategieën die bij deze afweermechanismen betrokken zijn.

Tenslotte zou geluk als gemoedstoestand volledig subjectief zijn en extreme subjectieve reacties oproepen. Iemand lacht bijvoorbeeld bij het horen van een grap en voelt zich er gelukkig mee en iemand anders zou sarcastisch zijn of misschien niet hetzelfde niveau van opwinding voelen. Terwijl boosheid en andere emoties verklaard zouden kunnen worden in termen van fysieke reacties, heeft geluk meestal geen gedefinieerde fysieke reacties, hoewel er een algemeen positief gevoel van welzijn is en de fysieke reacties aanzienlijk kunnen variëren. Zoals ik al zei over de psychologie van emoties, zou het nodig zijn om de componenten van het gevoel en de lichamelijke reactie te bepalen voor elke emotie, inclusief geluk en psychologie, heeft een uitgebreid onderzoeksproject te overwegen voor de toekomst.

Joke Roels – Psychotherapeut in Westerlo. Helpt als auti-coach, opvoedingscoach, thuisbegeleider, psychotherapeut, online-coach en organiseert elke schoolvakantie (behalve de Kerstvakantie) Time Out Projecten voor gezinnen met kinderen die opvoedingsproblemen ervaren.

Neem gerust contact met me op.