fbpx

Uniek coachingsprogramma op Texel voor gezinnen in moeilijke opvoedingssituaties.

Geen “onbegrijpende” blikken, maar veilig genieten op het mooiste stukje van de Waddeneilanden.

Herken jij dit in jouw dagelijks leven?

Kinderen krijsen en schreeuwen de boel bij elkaar.
Ouders worden aangestaard.
Hun hart raast door hun hele lijf.
Het zweet staat op hun voorhoofd.
Ze voelen oordelen van mensen om hen heen.
Op zo’n moment willen ze even verdwijnen.
Ze weten het niet meer.
Niets lijkt nog te werken.

Helaas zijn dit geen eenmalige situaties, maar is dit dagelijkse kost bij meer gezinnen dan we denken. In een studie van JOnG van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werden 2834 gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar ondervraagd. De helft van deze gezinnen gaf aan dat ze behoefte hebben aan hulp rond kindgedrag of opvoeding. Twee derde schakelde effectief enige vorm van hulp in.

Ouders lopen maanden of jaren rond met zoveel vragen in hun hoofd:
Hoe moet ik mijn kind aanpakken?
Wat kan ik beter doen?
Waar kan ik hen beter aansturen?

Dit vreet energie. Al die onrust in hun hoofd.

Deze ouders zijn moe en zoekende naar een houvast om meer rust te brengen in hun gezin. Elke ouder wil het beste voor zijn kind, maar is soms ten einde raad. Ze liggen ‘s nachts wakker door deze problemen.

Allen hebben ze één wens:
Een hecht gezin worden met een gelukkige thuis.
Een plek waar iedereen zich met elkaar verbonden voelt.

Dit is iets dat we allemaal wensen,toch?
Maar wat als je elkaar niet goed begrijpt?

Missie

Mijn missie is het herstellen van harmonie tussen ouders en kinderen.
“Verbonden met jouw kind, in jouw kracht als ouder”

Als psychotherapeute en opvoedingscoach ben ik de bezielster van Groei(s)tof. Ik help gezinnen in moeilijke opvoedingssituaties en herstel de harmonie tussen kinderen en hun ouders zodat ze weer een hecht gezin vormen.

Groei(s)tof is een centrum dat oplossingen biedt voor gezinnen met kinderen met gedragsproblemen, schoolmoeheid, beperkte sociale vaardigheden, persoonlijke problemen, ASS, ADHD, psychische en psychiatrische problemen

 

Het centrum bestaat uit 3 grote pijlers: een psychotherapiepraktijk, een online groepspraktijk en Time-outs op Texel.

Psychotherapiepraktijk

In 2005 richtte ik Groei(s)tof op. Ik zet dagelijks mijn ervaring en kennis in voor gezinnen met kinderen die het soms niet meer zien zitten door onbegrip, veel te lange wachtlijsten, onrust, geen hulp op maat, … Dit doe ik via therapie, thuisbegeleiding en opvoedingscoaching.

Online groepspraktijk

Daarnaast richtte ik vorig jaar een online platform op met 16 coaches en therapeuten. Een online groepspraktijk met 16 verschillende expertises.

Steeds meer ouders zijn ontmoedigd door eindeloze wachtlijsten in de zorg en weten niet meer wat te doen. Daarboven valt de leeftijdsgroep van 18 tot 21 jaar uit de boot, want op 18 jaar stopt de ondersteuning in de jeugdzorg. Hulpverlening aan volwassenen is weinig op maat van deze leeftijdsgroep. Het online platform van Groei(s)tof speelt in op deze noden.

Coachingsprogramma’s

De Time-outs op Texel zijn een belangrijke aanvulling op mijn psychotherapiepraktijk en de

online groepspraktijk. Deze ouders hebben een time-out nodig om terug in hun kracht te komen en in verbinding met hun kind.

Door de energievretende situatie is het belangrijk dat het gezin ertussenuit kan om op adem te komen. In een omgeving waar ze allen tot rust komen én de tools krijgen om hun situatie aan te pakken en te veranderen.

 

Uniek coachingsprogramma op Texel.

Het Time-out project op Texel is een praktisch trainingsprogramma op maat in combinatie met vakantie. Zodat ouders en kinderen opnieuw in hun kracht staan. Door permanente coaching, groeps- en individuele begeleiding op één plek kunnen deze kinderen op vakantie gaan met hun gezin

Ik ben de eerste en enige aanbieder in België en Nederland van Time-out reizen voor deze gezinnen. Het reisaanbod is erg beperkt voor hen, maar door mijn Time-out projecten gaan deze kinderen op vakantie. Niet alleen de kinderen van gezinnen in moeilijke opvoedingssituaties hebben baat bij psychotherapie, maar het hele gezin.

“Ik vergelijk het gezin altijd met een puzzel: als één stukje niet meer past, dan moet je niet

focussen op het herstellen van dat ene stukje maar op het hervormen van de volledige puzzel, en dat doe je met alle leden van het gezin.”

Samen met mijn team coach ik ouders en hun kinderen. De begeleiders van Groei(s)tof houden rekening met beperkingen en sterktes en geven kinderen de kans om zichzelf te zijn. Tijdens crisissen is er steeds individuele begeleiding. Al is dit ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat.

Samen met mijn team verbind ik ouders en kinderen weer met elkaar door een ontspannende vakantie in combinatie met een bijzonder trainingsprogramma in alle discretie op het eiland Texel. Een kans voor het ganse gezin om een mooie reis te maken met de overzetboot naar hun Time-out verblijf.

Texel heeft tal van troeven als vakantiebestemming voor deze doelgroep.

Het is een eiland dat enkel met een veerboot te bereiken is. Kinderen voelen, proeven, ruiken en beleven pure natuur op Texel. Het is een unieke ervaring aan zee voor het hele gezin tussen vogels, schapen, zeehonden, polders, bos, duinen, wad, strand en golven. Kinderen en hun ouders waaien er heerlijk uit. Zo keren ze terug met opgeladen batterijen en tools om hun problemen aan te pakken.

Geen “onbegrijpende” blikken, maar veilig genieten op het mooiste stukje van de Waddeneilanden.

Zo kunnen deze kinderen op vakantie met het gezin in een omgeving die hen begrijpt, begeleidt en ondersteunt.

 

Enkele praktijkvoorbeelden

Arne

Arne is een jongen van 15 jaar met autisme en heeft reeds een voortraject van 1 à 2 jaar therapie gevolgd. Hij werd zwaar gepest in de lagere school waardoor hij in het middelbaar afhaakte.

Hij wou niet meer naar school, hij bleef vooral thuis en hij kwam nog zeer weinig buiten.

Omdat hij te weinig beweegt nam zijn gewicht enorm toe. Hij ging van zijn bed naar de zetel naar de computer.

Samen met zijn bewust alleenstaande mama is hij mee geweest op Time-out. Mama van Arne: “De Time-out is het enige plekje waar ik met Arne naartoe kan én waar hij ook mee naartoe wil. Arne is er helemaal opengebloeid.”

Wat is er zo anders dan anders?

We begeleiden Arne vanuit het idee dat we hem niets opleggen. Wij werken vanuit de dingen die Arne kan, die hij wil en die hij ziet zitten. Zo wordt de druk weggenomen en vervolgens veranderde Arne in zeer positieve zin.

In plaats van een jongen die normaal gezien in een maatschappijbeeld moet passen, hebben wij dit standpunt niet aangenomen. Arne mag aangeven hoe hij het ziet, hoe hij de dingen wil en kan. Wij hebben de rollen omgedraaid en wij hebben de maatschappij aangepast aan Arne.

Hierdoor is Arne op 2 jaar tijd voor de eerste keer in zijn leven vrijwilligerswerk gaan doen, voor de eerste keer is hij naar een G-fuif geweest (G staat voor gehandicapten) hij doet ook aan G-volleybal. Dit gebeurde allemaal de laatste 2 maanden na een Time-out. Tijdens deze Time-out had hij voor het eerst het gevoel “Iemand luistert een keer naar mij, iemand ziet de dingen die ik wel kan en is niet gefocust op de dingen die ik niet kan.” Hierdoor heeft hij terug zelfvertrouwen gekregen.

 

Hanna

Hanna is een meisje van 9 jaar. Ze heeft autisme, een beetje dwangmatig gedrag en heeft ook een brok agressie in haar, vooral naar haar mama toe. Ze staat ook regelmatig met een mes voor haar mama. Dreigend. Mama moet zich soms opsluiten in het toilet om zichzelf te beschermen. Hoewel Hanna een zeer lief meisje is en haar mama super graag ziet, maar er zijn momenten dat het zware crisis is.

Hanna is meegegaan op Time-out en heeft in de groep geleerd op het moment dat ze prikkels aanvoelt als irriterend, storend of frustrerend dat ze dat op een andere manier kenbaar maakt. En dat ze ook sneller reageert als ze iets niet leuk vindt waardoor het niet escaleert tot een bom die barst. Ze heeft geleerd dat ze veel sneller kan ontladen en dat ze veel sneller aangeeft wat zij nodig heeft.

Haar mama gaf tijdens de Time-out aan dat ze enorm veel heeft bijgeleerd, want de rust in het gezin is teruggekeerd. Zo hoeft ze zichzelf niet meer op te sluiten in het toilet. Hanna heeft sindsdien nog maar 1 keer met een mes voor haar mama gestaan. Ze geeft zelf aan “ik wil bijten, geef mij iets om in te bijten, want ik wil niet in jouw arm bijten”. Ze geeft nu zelf zaken aan waar ze het moeilijk mee heeft. Ook kan en wil ze hulp vragen. Voordien zat zij heel erg vast in zichzelf en vond geen andere openingen of mogelijkheden.

 

Tor

Tor zit al 2 jaar in begeleiding en is meegegaan op Time-out als afronding van zijn traject en als kers op de taart. Tor is 21 jaar, de oudste van de groep en dat was een beetje spannend, want de jongste van de groep is 7 jaar.

Tor heeft heel wat capaciteiten ontdekt en ook zorg gedragen voor anderen in de groep waarvan hij zich daarvoor niet eens bewust was. Hij heeft zichzelf een beetje onbewust geprofileerd als een soort mede-ondersteuner van de groep naast de vaste begeleiding die er is. Hij focuste zich net op de kleintjes om hen een extra duwtje in de rug te geven en mee zorg voor hen te dragen.

Tor is een jongen die naar het gewoon onderwijs ging, maar is daar volledig op geblokkeerd. Hij is nochtans echt begaafd. Hij was heel teruggetrokken, had weinig zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, had een opname gehad in de psychiatrie en hij heeft sociale angsten.

Door mee te gaan op Time-out heeft hij positieve dingen van zichzelf ontdekt die hij niet wist. De happy ending in zijn verhaal is dat wij hem meevragen als ondersteunende vrijwilliger. Tor gaat nu voor de tweede keer mee en is geëvolueerd van deelnemer naar vrijwilliger en doet dat super goed. Sindsdien is hij ook opgestart met middenjury en probeert op die manier alsnog zijn diploma te behalen en wil hij nadien verder studeren.

 

Met Groei(s)tof bieden wij een brede ondersteuning. Dit kan zowel voor- als nazorg zijn. We volgen gezinnen ook online op.

Ik kan tijdens Time-outs veel doelgerichter werken omdat ik op twee vlakken tegelijkertijd werk. Zowel met de jongere als de ouder op hetzelfde moment. Ze gaan samen door het proces en vaak kan je veel meer bewerkstelligen dan met één uurtje therapie in de week.

Om echt die gedragsverandering in het leven te roepen, ben ik gemakkelijk 8 maanden bezig. Met 6 dagen Time-out staan we vaak verder dan 8 maanden therapie. Een Time-out is zeer compact. Het is echt een boost. Mensen krijgen terug hoop. Ze horen ook verhalen van lotgenoten. Er is weer hoop en daar waar hoop is, is er ook weer ruimte en opening voor ontwikkeling en evolutie.

 

Meerwaarde

Voor het vertrek richt ik een WhatAappgroepje op waarin elke ouder een foto van zijn/haar kind plaatst. Ik merk dat na de Time-out ouders in de WhatsAppgroep blijven communiceren. Dit extra netwerk is een meerwaarde waar ouders elkaar begrijpen en niet worden veroordeeld. Er worden onderling ook tips en tricks uitgewisseld.

Er is een welgesteld gezin uit Knokke en een ander gezin dat in Leuven woont en nu echt een netwerk zijn van elkaar. Mensen uit verschillende sociale klassen die elkaar op straat misschien nooit zouden aangesproken hebben, maar dankzij de Time-out mekaar echt appreciëren en nu zelfs vrienden zijn van elkaar. Dat zijn extraatjes van een Time-out die spontaan ontstaan.

Het voordeel van een Time-out is dat we naast het trainingsprogramma ook coaching ter plekke aanbieden. In therapie geeft een gezin bijvoorbeeld aan dat er rond half 7/ 7 uur een moeilijk moment is. Ze krijgen de kinderen niet uit bed of er is vaak ruzie aan tafel, niemand vertrekt op tijd naar school, … dat zijn zaken die we daar inoefenen en die we met een uurtje therapie niet altijd kunnen ombuigen. Tijdens een Time-out kunnen we verder gaan, de patronen doorbreken omdat wij ook op dat zelfde domein zijn en daar wel de mogelijkheden hebben om om half 7 ondersteuning te bieden.

 

Door het succes van de coachingsprogramma’s wil Groei(s)tof nog meer gezinnen helpen.

Gezinnen die nu niet kunnen deelnemen door verschillende redenen.

Je ziet dat de coaching de dynamiek in de gezinnen beïnvloedt en dus echt een impact heeft op gezinnen in moeilijke situaties. Het is dus tijd om het concept verder te laten groeien.

 

Crowdfunding

Kinderen zijn onze toekomst en ik wil meer gezinnen en kinderen helpen die nu uit de boot vallen.

Daarom loopt er momenteel een crowdfundingscampagne in samenwerking met WinWinner.

Zo kunnen eenoudergezinnen een kamer huren in het Time-out huis i.p.v. een huisje van 4 tot 6 personen. Een huisje is helaas nu te duur. De beschikbaarheid van de huisjes zijn beperkt omdat de huurprijzen tijdens de vakantieperiode heel erg duur zijn.

Voor sommige gezinnen is de periode van een week té lang. Dankzij het Time-out huis kan ik mijn aanbod beter afstemmen op de noden van deze gezinnen. Zo kan ik weekends aanbieden, een kortere workshop, terugkomdagen, een programma specifiek voor vaders of vrouwen, … Kortom programma’s afgestemd op mijn doelgroep en hun wensen en mogelijkheden.

Bijkomend kan er rond andere thema’s gewerkt worden. Een positieve impact op opvoeding staat hierbij steeds centraal. Zoals meer rust creëren, burnout, ….

Voor enkele verbouw- en inrichtingswerken aan de woning en voor de aankoop van bureau- en spelmateriaal ben ik met mijn onderneming nog op zoek naar financiering

Het Time-out project op Texel is een praktisch trainingsprogramma op maat in combinatie met vakantie. Zodat ouders en kinderen opnieuw in hun kracht staan. Door permanente coaching, groeps- en individuele begeleiding op één plek kunnen deze kinderen op vakantie gaan met hun gezin.

Met de ingezamelde gelden creëer ik een gezellige woning die warmte en comfort uitstraalt door:

– verfraaiing en verbouwing van de woning tot een Texels Time-out verblijfshuis;

– gezellige inrichting van de familiekamers met meubilair;

– nieuwe keuken;

– sanitaire voorzieningen;

– bureaumateriaal;

– spelmateriaal zoals een trampoline, aanleg van petanquebaan, hangmatten, voetbalgoal, basketbalring, gezelschapsspelen, tafelvoetbal, knutselmateriaal, muziekinstrumenten en boxen, enz.

Hiervoor zijn we op zoek naar investeerders bij particulieren om een gezellige woning te creëren en ruimte biedt in de natuur. Deze elementen zijn essentieel voor kinderen met gedragsproblemen, schoolmoeheid, beperkte sociale vaardigheden, persoonlijke problemen, ASS, en psychische en psychiatrische problemen.

Wanneer deze kinderen op een rustige en gezellige plek verblijven, staan ze open voor ontwikkeling. Ze voelen zich veilig en geborgen. Ook voor de begeleiders is het een meerwaarde om deze gezinnen bij te staan in een warme en huiselijke sfeer.

Jij kan mee investeren in mijn Time-out project op Texel en een positieve maatschappelijke impact maken. Met jouw steun creëren we een plek die rust en ruimte biedt in de natuur. Dankzij deze hulp kunnen wij groepsbegeleiding, individuele coaching en permanente ondersteuning aanbieden in een Texels Time-out verblijfshuis.

Zo maken wij écht een verschil voor deze kinderen.

Zo zijn wij écht van betekenis voor deze ouders.

Zo maken wij écht impact op onze maatschappij.

 

Groei = Tof

 

Joke Roels

Groei(s)tof

Sint-Lambertusstraat 17

2260 Westerlo

0485/43.22.61

info@groeistof.be

www.groeistof.be

Opvoedingscoach en psychotherapeut