fbpx

Gedragsproblemen bij kinderen

Gedragsproblemen bij kinderen kunnen soms moeilijk te identificeren zijn, omdat kinderen soms agressief zijn of boos zijn op volwassenen. Maar wanneer deze gedragsproblemen of stoornissen in de loop van de tijd blijven bestaan of ernstig zijn, dan kan een diagnose op dit punt noodzakelijk zijn voor dergelijke kinderen.

Soorten gedragsproblemen bij kinderen

1. Tegenstrijdige stoornis

Kinderen met een tegenstrijdige stoornis hebben meer kans om een tegenstrijdige of oppositionele houding aan te nemen bij bekende mensen; zoals familieleden, verzorgers of leerkrachten. Ongeveer één op de tien kinderen onder de 12 jaar zou deze stoornis hebben. Kinderen met dit gedragsprobleem vertonen dit gedrag vaker dan andere kinderen van dezelfde leeftijd.

Symptomen

– Gemakkelijk boos, of geïrriteerd

– Geef anderen de schuld van hun tegenslagen of wandaden…

– Vaak ruzie maken met volwassenen, vooral de meest bekende volwassenen in hun leven…

– Weigeren de regels te gehoorzamen

– Probeer anderen opzettelijk te irriteren of te verergeren…

– Laag zelfrespect

2. Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)

ADHD is een geestelijke gezondheidsstoornis die abnormale niveaus van hyperactief en impulsief gedrag kan veroorzaken.

Dit gedragsprobleem komt voor bij ongeveer twee tot vijf procent van de kinderen. Ook volwassenen kunnen ADHD hebben.

Symptomen

– Gemakkelijk af te leiden en moeite te hebben met het focussen of concentreren op taken

– Vergeet de instructies of het uitvoeren van taken

– Moeite met stilzitten

– Het onderbreken van mensen terwijl ze praten

3. Opstandig gedrag

Kinderen en jongeren met dit gedragsprobleem hebben het moeilijk om regels te volgen en zich op een sociaal aanvaardbare manier te gedragen. Ze kunnen agressief, destructief en bedrieglijk gedrag vertonen dat de rechten van anderen kan schenden. Ongeveer vijf procent van de tienjarigen vertoond opstandig gedrag.

Symptomen

– Agressief gedrag zoals verkrachting, het pesten van anderen, het opzettelijk schaden van mensen of dieren.

– Bedrieglijk gedrag zoals liegen, valsheid in geschrifte en stelen.

– Opzettelijke vernietiging of beschadiging van eigendommen.

– Het overtreden van belangrijke regels, zoals weglopen van huis, of het overslaan van school.

Behandeling van gedragsproblemen.

Het uitstellen van de behandeling van gedragsproblemen bij kinderen kan het onderliggende probleem verergeren. Het is daarom belangrijk om vroegtijdig met de behandeling te beginnen. Gedragsproblemen zijn misschien niet snel te genezen, maar het kan wel effectief worden aangepakt als de behandeling eerder wordt uitgevoerd.

De behandeling kan omvatten:

Het raadplegen van een geestelijke gezondheidsprofessional _een gezondheidsprofessional zal helpen bij het bepalen van het exacte probleem.

Cognitieve gedragstherapie – om het kind te helpen zich bewust te worden van negatieve gedachten en hoe het best om te gaan met het gedragsprobleem.

Het helpen ontwikkelen van de sociale vaardigheden van het kind, zoals interactie met anderen, en ook het aanmoedigen van het kind om uit te blinken in hun talenten zal helpen bij het vergroten van hun gevoel van eigenwaarde.

Medicijnen kunnen ook helpen bij het beheersen van sommige gedragsproblemen.