fbpx

Wat zijn angstgevoelens?

Angst gaat over mensen die lijden aan herhaaldelijke angstige gedachten. De meeste mensen weigeren te begrijpen wat het probleem werkelijk is, en komen tot de overtuiging dat er iets ernstig ‘mis’ met hen is. Voeg dit bij de begeleidende symptomen zoals een verhoogde hartslag en kortademigheid en ze zijn geneigd te geloven dat ze hun geestelijk evenwicht aan het verliezen zijn. Hoewel de kans hierop nihil is, kunnen aanhoudende vlagen van onrealistische angst, als ze ongecontroleerd blijven, je zelfvertrouwen ondermijnen en angst versterken.

Het is waar dat angst in sommige gevallen als een psychische aandoening wordt beschouwd. Neem bijvoorbeeld gegeneraliseerde angststoornis, die aanhoudende bezorgdheid en ongerustheid teweegbrengt over zaken die onder normale omstandigheden weinig aandacht zouden verdienen. Omdat vervolgstappen kunnen leiden tot andere stoornissen zoals paniekaanvallen en verschillende fobieën, wordt het essentieel om angst zo vroeg mogelijk te genezen.

Hoewel bijna iedereen af en toe te maken krijgt met vlagen van angstige momenten, betekent dat niet noodzakelijk dat je aan een angststoornis lijdt. Angst kan ook een symptoom zijn van een medische aandoening of een middelenmisbruik probleem. En je arts moet hiervan op de hoogte gebracht worden. Om voorzichtig te zijn wordt de diagnose  pas gesteld als iemand zich minstens zes maanden lang overmatig zorgen maakt over routinematige dagelijkse problemen en moeite heeft met het nemen van dagelijkse beslissingen als gevolg van gebrek aan concentratie.

Verschillende vormen van angst

Volgens een Amerikaans onderzoek zal minstens 90 procent van de mensen met emotionele ziekten verbeteren of herstellen als ze een behandeling ondergaan. Omdat de oorzaken van de verschillende vormen van angst niet goed zijn vastgesteld, kunnen de behandelingen per persoon verschillen. Toch behoort angst tot de meest voorkomende, meest behandelbare psychische stoornissen en zijn er momenteel veel effectieve behandelingen beschikbaar om angstproblemen aan te pakken. Met de juiste medische zorg kunnen veel mensen die aan angststoornissen lijden een normaal, bevredigend leven leiden.

Als het erom gaat jezelf effectief van een geestesziekte te genezen, moet je in gedachten houden dat je eigenlijk eerlijk tegen jezelf moet zijn en moet beoordelen wat voor soort depressie of geestesziekte je eigenlijk hebt, en naar een medisch deskundige gaan om je een passende diagnose te laten stellen. En omdat therapie zijn tijd nodig heeft, moet je niet hopen op een snelle genezing. Wees in plaats daarvan vriendelijk voor jezelf. Mensen die zich angstig voelen hebben de neiging overdreven kritisch op zichzelf te zijn. Onthoud dat angststoornissen zelden aan iemand te wijten zijn.

Weet je dat de grootste vorm van angststoornissen die gemeld wordt die van fobische stoornissen zijn, die alle gevallen omvatten waarin angst en bezorgdheid veroorzaakt worden door een specifieke situatie. En een alarmerende 5%-12% van de wereldbevolking lijdt eraan. Typisch is dat degenen die er vatbaar voor zijn, vreselijke gevolgen verwachten van de ontmoeting met het voorwerp van hun angst.

Angststoornissen

Het zou begrijpelijk zijn als mensen zich gewoon niet bewust waren van hun psychische toestand en daarom aarzelden om actie te ondernemen. Maar de meeste mensen begrijpen wel dat hun angst niet in verhouding staat tot het werkelijke potentiële gevaar en blijven overweldigd worden door omstandigheden die ze zelf veroorzaakt hebben. Jammer genoeg praten ze er zelden over of ondernemen ze passende actie.

De oorzaak van angst ben je dus zelf. Je verzuimt te beseffen dat net zoals je angst niet “weg kunt wensen”, je het je ook niet kunt veroorloven er van dag tot dag mee te leven. Angststoornissen gaan nooit vanzelf over, net zo min als ze een levenslange aandoening hoeven te zijn… met de juiste behandeling. Het enige wat je geestelijk verzorger zal ondernemen is een paar berekende stappen om je angststoornis te diagnosticeren.Dit kan een paar vragen over je symptomen inhouden en een lichamelijk onderzoek om je medische toestand te bevestigen.

Volgens vooraanstaande medische centra, over de hele wereld, hebben medicijnen (anti-depressiva) geen verlichting gebracht of op lange termijn positieve resultaten opgeleverd, en nu wordt Cognitieve Gedragstherapie (CGT) aanvaard als een geschikte remedie voor angststoornissen. Met CGT werk je gedurende een beperkt aantal sessies samen met een psychotherapeut om je ingebeelde en negatieve gedachten te analyseren. Spoedig zal de remedie je helpen om moeilijke situaties met een positieve gemoedstoestand aan te pakken.

Wat belangrijk voor je moet zijn is niet de soort angst waar je aan lijdt, maar hoe snel die genezen kan worden. De keuzemogelijkheden zijn legio, en niet duur. Het is uiteindelijk aan jou om een stap in de goede richting te zetten.

Joke Roels – Psychotherapeut in Westerlo. Helpt als auti-coach, opvoedingscoach, thuisbegeleider, psychotherapeut, online-coach en organiseert elke schoolvakantie (behalve de Kerstvakantie) Time Out Projecten voor gezinnen met kinderen die opvoedingsproblemen ervaren.

Neem gerust contact met me op.