fbpx

Werkgevers en autistische werknemers

Werkgevers vinden het vaak moeilijk om autistische werknemers in hun werkomgeving te betrekken. Dit is grotendeels te wijten aan het verschil in vaardigheden tussen een persoon met een autismespectrumstoornis en de niet-autistische mensen op de werkplek. Toch stellen werkgevers zich steeds meer open om mensen met autisme in dienst te nemen, en ze zijn blij dat ze dat gedaan hebben.

Veel autistische werknemers hebben kwaliteiten die hen geschikt maken voor bepaalde soorten banen, zoals het testen van software. Toen Wendy De Bie werd gevraagd wat ze het leukst vond aan haar baan, zei ze: “Programmeren in computertaal.” En haar favoriete hobby? “Computertaal programmeren’, zegt ze nietszeggend. Wendy werd op tweejarige leeftijd gediagnosticeerd met hoogfunctionerend autisme.

Formele werkomgeving voor autistische werknemers

Mensen met het syndroom van Asperger of hoogfunctionerend autisme zijn meestal meer geschikt voor een formele werkomgeving. Autisten doen graag repetitieve taken die de meeste neuro-typische mensen saai vinden. Deze omvatten het organiseren van bestandssystemen, het bijwerken van records, het repareren van computers, en soortgelijke andere dingen. Werkgevers staan in voor de loyaliteit en betrouwbaarheid van hun autistische werknemers. Hun verlangen om zich aan een routine te houden betekent dat als zij eenmaal een baan hebben gevonden die goed bij hen past, het onwaarschijnlijk is dat zij die zullen missen of opgeven.

Mensen met een autisme spectrum stoornis zijn brutaal eerlijk en dat wordt soms sociaal onhandig. Maar het werkt in het voordeel van de werkgever. Een autist die op de logistieke afdeling van een bedrijf werkte, ontdekte dat een bepaald proces kon worden geautomatiseerd. Hij bracht het onmiddellijk onder de aandacht van zijn chef, in plaats van te zwijgen, wat de meeste niet-autistische personen in zo’n geval zouden hebben gedaan. Het proces werd geautomatiseerd en het bedrijf was in staat zijn operationele kosten te verlagen.

Meer kansen

De laatste jaren hebben veel bedrijven, liefdadigheidsinstellingen en sociale organisaties zich opengesteld om mensen met autisme in dienst te nemen. Het vinden van werk, ondanks de ontberingen, begint gemakkelijker te worden. Er zijn een paar bedrijven in de VS en Europa die opleiding bieden aan mensen met speciale behoeften en hen helpen om betaald werk te krijgen. De meeste mensen met autisme blinken uit in het programmeren van software, kwaliteitstesten en procesinspectie, omdat deze banen repetitieve processen omvatten. Sommige autisten hebben een hoge intelligentie. Zij staan bekend als autisme savants. De bedrijven die autisten opleiden voorzien hen ook van job coaches die helpen bij het onderhandelen over salarissen en die potentiële klanten informeren over wat ze kunnen verwachten van werknemers met een autisme spectrum stoornis.

Autistische werknemers met zeldzame technische vaardigheden vinden gemakkelijker een baan. Maar het is meestal moeilijk voor degenen die niet over dergelijke capaciteiten beschikken. Hoewel zij even goed presteren als andere werknemers, is het voor de meesten van hen meestal een hele opgave om het aanwervingsproces te doorstaan.

Joke Roels – Psychotherapeut in Westerlo. Helpt als auti-coach, opvoedingscoach, thuisbegeleider, psychotherapeut, online-coach en organiseert elke schoolvakantie (behalve de Kerstvakantie) Time Out Projecten voor gezinnen met kinderen die opvoedingsproblemen ervaren.

Neem gerust contact met me op.