fbpx

Er zijn vele soorten Coaching. Hier zijn drie verschillende niches voor verschillende soorten klanten.

Zakelijke coaching

Corporate Coaches trainen coachingsvaardigheden & leiderschapskwaliteiten op een consultatieve manier. Zij vergemakkelijken het succesvol bereiken van managementdoelstellingen. Corporate Coaches bevorderen het bereiken van resultaten door teamwerk. Zij hanteren een consultatieve en minder directieve stijl van bedrijfsmanagement. Het toevoegen van coachingsvaardigheden & leiderschapskwaliteiten aan het repertoire van bekwaamheden van een manager kan het vermogen van de manager om beter te managen aanzienlijk verbeteren.

  • Corporate Coaches coachen Managers
  • Executive Coaches coachen bedrijfsleiders en directeuren.
  • Corporate Coaches coachen teamleiders.

Managers vereisen vaardigheden, leiders vereisen kwaliteiten. Het leiden van een managementteam vereist kwaliteiten & vaardigheden. Dit is vooral relevant in kleine bedrijven waar de bedrijfseigenaar of directeur ook het bedrijf leidt en het personeel in dienst heeft. Corporate Coaches zijn gespecialiseerd in het coachen van de kwaliteiten die managers in staat stellen hun vaardigheden effectief te gebruiken.

Executive Life Coaching

Executive Life Coaching is Life Coaching voor Executives en executive coaching voor het leven. Business Executives klokken niet aan en uit. Hun business is hun leven. De kwaliteiten van persoonlijke attributen & verworvenheden die nodig zijn om een leider in zaken te zijn, zijn dezelfde als die nodig zijn om een geweldig leven te leiden. Succesvolle executives leven hun droom. Mislukte executives zijn hun droom vergeten omdat ze vergaten te dromen. Iedereen droomt van een ideaal leven, maar slechts weinigen komen toe aan het focussen op de details.

Executive Life Coaching vergemakkelijkt het aanleren van een betere levenskwaliteit. De kwaliteit van mijn leven wordt bepaald door de persoonlijke kwaliteiten waarmee ik mijn leven leef. Inferieure levenskwaliteiten kunnen geen superieure levenskwaliteit aantrekken. Hoe beter de persoonlijke kwaliteiten die ik bereik en kan toeschrijven aan mijn Zelf, hoe beter mijn vermogen om een beter leven te leiden en een betere leider te zijn.

Transitiescoaching

Transitie Coaching begeleidt & ondersteunt een transitie in persoonlijke ontwikkeling & groei. Een transitie in persoonlijke ontwikkeling houdt een verschuiving in van een staat van zijn naar een betere staat van zijn. Het is een overgang naar de betere ervaring van een hogere staat van zijn. Een hogere staat van zijn drukt een zuiverder emotie uit die toe te schrijven is aan mijn Zelf.

Om een zuiverder golflengte van emotie toe te schrijven, moet ik een zuiverder frequentie van denken bereiken. Een zuivere frequentie van denken heeft een zuivere vibratie en wordt overgebracht als een zuivere golflengte van emotie. Ik ontwikkel en groei, als een individueel persoon, wanneer ik mijn perspectief verschuif van wie ik ben en waarom ik hier ben. Als ik mijn beperkende overtuigingen uitdaag met zuivere, doordachte waarheden, verschuif ik mijn perspectief en groeit mijn trillingsautoriteit. Als ik bewust aan mijn emotionele behoeften voldoe, vergroot ik mijn perceptie en breid ik mijn trillingsvermogen uit. Naarmate mijn trillingsvermogen zich uitbreidt en groeit, waarderen mijn emotionele ervaringen en verbetert mijn kwaliteit van leven.

Soorten coaching

Hierbij heb je overzicht van 3 soorten coaching. Wat voor soort coaching past het beste bij jou? Als je rondkijkt binnen jouw netwerk ken je dan mensen die gebaad zijn bij 1 van deze soorten coaching? Laat ze dan dit artikel lezen zodat zij ook meer inzicht krijgen in diverse soorten coaching.

Joke Roels – Psychotherapeut in Westerlo. Helpt als auti-coach, opvoedingscoach, thuisbegeleider, psychotherapeut, online-coach en organiseert elke schoolvakantie (behalve de Kerstvakantie) Time Out Projecten voor gezinnen met kinderen die opvoedingsproblemen ervaren.

Neem gerust contact met me op.