fbpx

Wat is autisme, weet jij dat?

Autisme is een van de vijf pervasieve ontwikkelingsstoornissen, die worden gekenmerkt door wijdverbreide afwijkingen van de sociale interacties en de communicatie, en door ernstig beperkte interesses en sterk repetitief gedrag.Het is een van een aantal mogelijke gevolgen voor kinderen met deze genetische aanleg voor communicatie- of leerproblemen. Fragiele x is een andere genetisch overdraagbare vorm van autisme. Bij autisme gaat het om veiligheid voor wie niet kan herkennen dat hij zich in een gevaarlijke situatie bevindt. De veiligheidsproblematiek moet worden blootgelegd en onder de aandacht van het grote publiek worden gebracht.

Autisme is niet zoals kanker, waar er minder controverses zijn over de vraag of men embryo’s moet selecteren die nooit aan kanker zullen lijden. Dat komt omdat het geen ziekte is, en niet tot lijden hoeft te leiden, en met voldoende aanpassing door de maatschappij kunnen mensen met autisme vrij van lijden zijn. Autisme is niet het nieuwe normaal. Asperger of autisme – de vreugden die onze kinderen brengen zijn talrijk. Het is een gedragsmatig gedefinieerde ontwikkelingsstoornis die begint in de vroege kinderjaren. Hoewel de diagnose soms pas wordt gesteld als het kind de kleuter- of schoolleeftijd bereikt, kunnen de tekenen en symptomen al duidelijk zijn als het kind 12-18 maanden oud is, en de gedragskenmerken zijn bijna altijd duidelijk als het kind 3 jaar oud is.

Wat is autisme wel?

Het is geen vorm van mentale achterstand, en hoewel veel autistische mensen lijken te functioneren als achterlijk, zijn ze vaak heel intelligent. Volgens de onderzoek “komt autisme voor bij ongeveer 15 van elke 10.000 individuen en is het multivariabel in presentatie en genezing. De ziekte buigt voor het collectieve gewicht van artsen die werken met therapeuten die werken met opvoeders die werken met onderzoekers die werken met ouders die werken aan het herstel van hun kinderen.Het is een complexe neurobiologische ontwikkelingsstoornis die gedurende het hele leven van een persoon blijft bestaan. Omdat mensen met autisme verschillende symptomen of gedragingen vertonen, variërend van mild tot ernstig, is autisme een “spectrum” stoornis, of een groep van stoornissen met een reeks van vergelijkbare kenmerken.

Het is een complexe neurobiologische stoornis die doorgaans een leven lang aanhoudt. Het maakt deel uit van een groep stoornissen die bekend staan als autismespectrumstoornissen (ASS). Het is een complexe stoornis die iemands vermogen tot interactie met de wereld om hem heen aantast. Tekenen zijn een gebrekkige taalontwikkeling, ongewoon of repetitief gedrag en een verminderde belangstelling voor andere mensen. Het is een ontwikkelingsstoornis die zich meestal in de eerste drie levensjaren manifesteert. Het is een neurologische aandoening die van invloed is op de normale ontwikkeling van de hersenen op het gebied van sociale interactie en communicatievaardigheden.

Ontwikkelingsresultaten

Kinderen met autisme zullen de beste ontwikkelingsresultaten hebben door vroege identificatie en door vroegtijdig, intensief en passend ingrijpen. Zie de sectie Behandelingen voor meer informatie. Kinderen kunnen normaal lijken tot de leeftijd van ongeveer 30 maanden. Kinderen die autisme ontwikkelen hebben vaak een veel grotere hoofdgroei tijdens de peuterjaren dan kinderen zonder autisme.

Joke Roels – Psychotherapeut in Westerlo. Helpt als auti-coach, opvoedingscoach, thuisbegeleider, psychotherapeut, online-coach en organiseert elke schoolvakantie (behalve de Kerstvakantie) Time Out Projecten voor gezinnen met kinderen die opvoedingsproblemen ervaren.

Neem gerust contact met me op.