Aan alle verwijzers

Om een antwoord te bieden aan de talloze wachtlijsten van thuisbegeleidingsdiensten, mobiele dienst van CKG, CGG e.d. en vooral in te spelen op de nood aan begeleiding aan huis, ben ik op zelfstandige basis gestart sinds 2008 met opvoedingsondersteuning aan huis bij gezinnen met kinderen tussen 4 en 18 jaar.
Dit houdt in dat ik na een intakegesprek een op maat gemaakt traject afleg met het desbetreffende gezin waar opvoedingsadvies, ondersteuning en tips centraal staan. Zowel ouders als kind(eren) worden hierin betrokken.

Het concept van mijn begeleidingswerk is gebaseerd op langdurige opleidingen, denk- en werkkaders: STOP 4-7, geweldloos verzet, familienetwerkberaad, video-hometraining, positieve heroriëntering, contextuele, systeem-en gedragstherapie. Ik ben reeds meer dan 15 jaar werkzaam op verschillende terreinen: thuisbegeleidingsdienst Bijzondere Jeugdzorg, STOP-project en Pleegzorg.

De huisbezoeken situeren zich in de regio van Turnhout tot Aarschot en van Mol tot Heist op den Berg. Verdere locaties zijn eventueel mogelijk in overleg.
Voor aanmeldingen volstaat een mail: roelsjoke@gmail.com of telefoon: 0485/43 22 61.

Daarnaast is er ook een aanbod vanuit mijn eigen praktijk (Westerlo) voor individuele therapie voor volwassenen, jongvolwassenen en kinderen. 

In de eigen praktijk in Westerlo of in Geel kan men ook terecht voor ouderschapsbemiddeling met of zonder een uitgewerkt ouderschapsplan, uitwerking van co-ouderschap en plus-ouderschap. 

Op vraag geef ik ook lezingen voor ouders en hulpverleners over thema’s die met ouderschap en opvoeding te maken hebben zoals (v)echtscheidingen en kinderen, geweldloos verzet (voor ouders van kinderen met gewelddadig of destructief gedrag), hoe werken aan de uitbreiding van je sociaal netwerk, opvoeden van kinderen tips en tricks, nieuw samengestelde gezinnen, de ik-jij-wij-ons wegwijzer, stemmingswisselingen de baas

Belangrijk: ER ZIJN GEEN WACHTLIJSTEN.

Ik kijk uit naar onze mogelijke samenwerking.

Referenties en samenwerking: Els Bastiaensen (CGG Turnhout), Kinderpsychiaters OPZ Dr. Liesbet Debaere, Dr. Joke Joosens (CGG Turnhout), Dr. Sarah Van Grieken (OPZ Geel) Wendy Janssen (CLB Herentals), Carolien Bruinings (Schiereiland), Kristien Van Alphen (Het Raster), de 3  Huizen van het Kind te Geel, Westerlo en Mol.