fbpx

Pesten

Pesten, treiteren, cyberpesten, klieren, plagen, opjutten,…

Deze week is het de week tegen pesten. Tijdens de 17e Vlaamse week tegen pesten legt www.kieskleurigtegenpesten.be  de focus op het omgaan met gelijkenissen en verschillen van pesten. 

Cijfers:

1 op 6 kinderen in Vlaanderen heeft hiermee te maken.

1 op 30 heeft hier iedere dag mee te maken.

Dat is veel, veel té veel.

 

Pesten is een serieus probleem

Pesten is nog steeds één van de grootste problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Bij pesten is het helaas zo dat steeds dezelfde persoon de beledigingen of pesterijen moet incasseren. Keer op keer krijgt het slachtoffer te maken met kwetsende en bedreigende handelingen tegen hem of haar. Dat zorgt voor een groot gevoel van onmacht. Het feit dat het slachtoffer er vaak alleen voor staat, versterkt alleen maar dat gevoel.  Hoe komt het toch dat weinig getuigen van pesterijen zo weinig actie ondernemen?

1 op 3 kinderen in Vlaanderen geeft aan niet goed in hun vel te zitten. Allerlei redenen worden hiervoor aangegeven maar als we doorvragen, blijkt dat pesten een groot aandeel hierin heeft.

Pesten schaadt.

 

Pesten kan traumatiserend zijn 

Kinderen en jongeren die gepest worden, kunnen dat als heel traumatiserend ervaren.  De angst voor het herhaaldelijke gedrag van de dader(s) is en blijft groot.  Hoe kan zich dat uiten? Verlies van zelfvertrouwen, zich slecht voelen, depressieve gevoelens ervaren, angsten, paniekaanvallen, zelfs eetproblemen of zelfbeschadiging kunnen zich voordoen.  Trauma’s uiten zich op de meest verschillende manieren.

Therapie om dit trauma te verwerken noemen we traumatherapie. We spreken van een trauma wanneer iemand na een schokkende gebeurtenis gevoelens van angst, (emotionele) pijn, woede of eenzaamheid blijft ervaren. Het geleden trauma overheerst het leven van het slachtoffer.

Dat is het moment waarop je als psychotherapeut graag wilt ingrijpen met traumatherapie.  Groeistof biedt dit aan in veel vormen.  Welke vorm voor jou geschikt is, bespreken we samen tijdens een gesprek.  Pesten is een veelvoorkomend trauma waarbij deskundige therapie het slachtoffer kan helpen met de verwerking ervan.

 

Groeistof

Groeistof biedt traumatherapie aan in drie verschillende vormen: EMDR, IEMT en MATRIX. De manier waarop iemand een trauma ervaart, is bij iedereen anders. Daarom wordt er per persoon gekeken welke traumatherapie of behandeling geschikt is.

Groeistof kan je hierbij ondersteunen en begeleiden.

Word je gepest? Heb je gezien dat iemand gepest wordt en weet je niet wat je kan doen? Heb je zelf iemand gepest? Praat erover met iemand uit je omgeving die je vertrouwt of praat met ons.  Wij zijn er om je te helpen.

Als omstaander of getuige van pesterijen, is het zo belangrijk dat je reageert.  Je helpt het slachtoffer ermee door hem of haar uit de benauwde situatie te halen en zo geef je het signaal aan de pester dat het niet oké is wat hij of zij doet.

Kies kleur tegen pesten

Samen tegen pesten