fbpx

Hoe is het om te leven met autisme

Weet u dat kinderen die aan autisme lijden, moeilijk kunnen communiceren en zich moeilijk kunnen socialiseren? Er bestaan twee opvattingen over het bestaan van autisme. De ene opvatting is dat autisme te wijten is aan een bio-chemische onevenwichtigheid, en de andere opvatting is dat het een psychische stoornis is. De kinderen die aan autisme lijden, communiceren zelden met anderen, behalve om in hun behoeften te voorzien.

Autismespectrumstoornissen kunnen een overkoepelende term worden genoemd omdat zij klassiek autisme, pervasieve ontwikkelingsstoornis (PDD) en het syndroom van Asperger omvatten. Autisme kan een spectrumstoornis worden genoemd omdat de intensiteit en het aantal van de symptomen van autisme van persoon tot persoon verschilt. Autisme veroorzaakt bij mensen stoornissen op drie gebieden: sociale relaties, communicatie, en beperkte gedragspatronen. Het spectrum van autisme kan worden ingedeeld in ernstig aangedaan, minder begaafd en afhankelijk van anderen. Dit omvat ook personen met een bovengemiddelde intelligentie en onafhankelijkheid, maar met een gebrek aan sociale vaardigheden.

Autismepatiënten reageren niet goed op sociale prikkels en omgevingsprikkels. Het getroffen kind zou zich in een aparte wereld bevinden. De communicatie van het kind zal zeer minimaal zijn en hij zal niet in staat zijn om zijn emoties en gevoelens goed over te brengen.

Tekenen van herkening

Malabsorptie is het meest voorkomende probleem bij autisme. Autismepatiënten ervaren structurele compromissen en chronische maagontsteking in het spijsverteringskanaal. De darmabsorptie wordt vertraagd als gevolg van de darmontsteking. De specifieke symptomen van autisme zijn beperkte gedragingen en interesses en dit is zelfs te zien bij de voedselkeuzes. Zelfbeperkte en beperkte diëten zijn zeer opvallend bij autisme, wat kan leiden tot tekorten in één of meer essentiële voedingsstoffen.

De meest voorkomende tekorten bij kinderen die aan autisme lijden, zijn vitamine A, sulfaattekort, calciumtekort, B12-tekort, hoge koper-zinkverhouding, enz.

Er zijn talrijke behandelingen beschikbaar om de autisme-aandoening bij kinderen te genezen. In eerste instantie worden voedingssupplementen aangeboden aan het kind dat lijdt aan autisme. Dit kan worden gevolgd door gedragstraining. In het algemeen wordt vitamine B12 als supplement gegeven. De gedragsverandering die wordt opgemerkt bij autisme kan worden verbeterd door het geven van geschikte opvoedingstherapieën, waarbij het kind wordt gemotiveerd om snel goed te reageren op de veranderingen in de omgeving en de sociale veranderingen.

Beter leren leven met autisme

Hoewel het gemakkelijk te zeggen is dat opvoedingstherapie goed is voor autismepatiënten, vinden de kinderen het moeilijk om de taak te leren, en zij zullen het proces onderscheppen en agressief gedrag vertonen naar andere mensen om het leren van een nieuwe taak te vermijden.

Om het autisme gedrag te verbeteren, wordt Magnesium in de vorm van injecties gegeven aan de autisme patiënten. Binnen 2-4 weken na toediening van Vitamine-B12 kan het autisme gedrag verminderen. Bij sommige kinderen kan het meer dan 3 maanden duren voordat ze reageren met Vitamine-B12. Het autisme kind met spraakproblemen kan worden behandeld met Dimethylglycine (DMG) voor betere resultaten. DMG zal het immuunsysteem van het eigen lichaam verbeteren. Bovendien verbetert het de frustratietolerantie en het oogcontact.

Voor negatief aandachtzoekend gedrag bij autisme is het raadzaam om het gedrag te elimineren door aandacht te geven aan gewenst gedrag in plaats van het negatieve gedrag.

Leren leven met autisme is niet makkelijk. Toch zie je dat leven met autisme beter gaat zodra het kind handvatten krijgt.

Joke Roels – Psychotherapeut in Westerlo. Helpt als auti-coach, opvoedingscoach, thuisbegeleider, psychotherapeut, online-coach en organiseert elke schoolvakantie (behalve de Kerstvakantie) Time Out Projecten voor gezinnen met kinderen die opvoedingsproblemen ervaren.

Neem gerust contact met me op.