fbpx

Wanneer start je met behandeling autisme

Wanneer start je met behandeling van autisme is ongetwijfeld een van de pijnlijkste problemen waarmee een gezin ooit te maken krijgt. De geboorte van een kind is gewoonlijk het vrolijkste en meest verwachtingsvolle moment – tenzij de baby er niet in slaagt de gebruikelijke gedragingen te ontwikkelen die hem of haar aan de wereld zullen hechten. Bij autisme is er geen sociale glimlach, geen behoefte om te knuffelen of vastgehouden te worden, een schijnbare terughoudendheid in menselijke communicatie, en een onvermogen om verzorgers te herkennen. Het lijkt alsof de baby in een eigen wereld zit, zo onresponsief dat je je afvraagt of hij doof geboren is.

Kinderen met autisme vertonen ernstige en aanhoudende ontwikkelingsstoornissen die kort na de geboorte beginnen en hun hele leven lang ernstig invaliderend blijven. Het kind is ongeïnteresseerd in sociale interacties, onverschillig voor menselijke warmte en genegenheid, en trekt zich zelden iets aan van andere kinderen. Hij is niet in staat relaties met leeftijdgenoten aan te gaan, doet zelden aan spel met kinderen, en geeft de voorkeur aan eenzame spelletjes waarbij andere mensen alleen betrokken zijn voor zover ze als hulpmiddel dienen. Oudere personen met autisme kunnen meer belangstelling krijgen voor sociale interactie, maar ze missen intermenselijk begrip en hebben moeite om de grenzen van andere mensen te respecteren.

Bewust kiezen voor behandeling autisme

Iemand met autisme is ultragevoelig en star voor omringende veranderingen en zal erop staan dat dingen een heel leven lang herhaaldelijk gedaan worden volgens precies dezelfde routine, dag na dag. Hij eet slechts een paar selecte voedingsmiddelen die op een bepaalde tijd op een bepaalde manier gekookt en opgediend worden op een bepaald gerecht. Hij raakt geagiteerd als er ook maar enige afwijking van het gebruikelijke patroon optreedt.

Vermoed niet dat je kind autisme kan hebben als een van de normale ontwikkelingsvaardigheden zoals glimlachen, lopen, praten of omgaan met vriendjes wat langer duurt dan gewoonlijk. De meeste kinderen halen hun achterstand in en doen het uiteindelijk prima. Het is ook niet ongewoon dat gewone kinderen voorbijgaand gefixeerd raken op een of twee dingen, zoals eten uit dezelfde kom. Verder zijn sommige kinderen van nature gewoon niet erg aanhankelijk en knuffelig. Dit betekent niet dat ze autisme hebben. Autisme beschrijft echt duidelijke vertragingen in ontwikkelingsmijlpalen gemengd met intense gedragsafwijkingen en een gebrek aan communicatievaardigheden. De sociale interactie bij autisme is zo verstoord dat het kind elke wezenlijke belangstelling voor of plezier in relaties met anderen mist. De steeds terugkerende gedragspatronen treden steeds weer op en dat een leven lang, bijna met uitsluiting van alle andere dingen.

Behandeling autisme, geen genezing

Helaas zijn er geen behandelingen beschikbaar die een kind met autisme voorspelbaar uit zijn schulp kunnen halen. Behandelingen richten zich meestal op het verminderen van de schadelijke gedragingen en op educatieve inspanningen die het leren en de taalontwikkeling bevorderen, zodat het kind zo goed mogelijk kan functioneren. Vanwege de grote individuele verschillen bij autisme moeten speciale onderwijsmogelijkheden speciaal op de sterke en zwakke punten van elk kind worden afgestemd. Een voorspelbaar schema bevordert het gevoel van controle van het kind.

Joke Roels – Psychotherapeut in Westerlo. Helpt als auti-coach, opvoedingscoach, thuisbegeleider, psychotherapeut, online-coach en organiseert elke schoolvakantie (behalve de Kerstvakantie) Time Out Projecten voor gezinnen met kinderen die opvoedingsproblemen ervaren.

Neem gerust contact met me op.