Missie en Visie

Ons doel

Een fijne thuis voor iedereen, dat bouw je samen met Groei(s)tof.

Groei(s)tof neemt je mee in een traject waarbij je als gezin weer de verbinding maakt met elkaar. Streven naar harmonie tussen ouders en kinderen die mekaar begrijpen, staat bij ons centraal. Samen bouwen we zo aan een gelukkige thuis.

 

Hoe pakken we dit aan?

We zoeken met jou en je gezin naar concrete en direct toepasbare handvatten die jullie in harmonie doen uitgroeien tot een gezin waarin iedereen zich thuis voelt en goed in zijn vel zit. Afhankelijk van jouw noden kiezen we voor coaching, therapie, thuisbegeleiding, time-outprojecten en/of online begeleiding.

De volgende waarden staan centraal in onze aanpak: luisterbereidheid, hoge betrokkenheid, respect en zorg, praktische en concrete bruikbaarheid, oprechtheid en eerlijkheid. Om deze waarden ten volle tot hun recht te doen komen, organiseren we ook nazorgmomenten zolang als nodig en ondersteuning door gespecialiseerde hulpverleners die met jou en je gezin aan de slag gaan.

Het traject dat we aanbieden is kwalitatief sterk door de professionele aanpak versterkt met eigen ervaringen. Voor elke begeleiding is de maatstaf dat we uitgaan van de vragen en noden van jouw gezin. Elk gezin, elke persoon is immers uniek en vraagt om een aanpak op maat.

 

Krachtig in je ouderschap.

Groei(s)tof staat klaar om je als ouder en kind weer verbonden te voelen met elkaar als gezin.

Wie is joke?

Ik ben mama van twee dochters (19 en 23 jaar) en plusmama van een zoon van 15 jaar. Al heel vroeg ontdekte ik dat ik een grenzeloze passie heb voor alles wat met opvoeden en menselijke relaties te maken heeft. Dit werd nog versterkt door mijn eigen parcours in het leven. Door het plotse overlijden van mijn eerste man moest ik alleen verder met twee kleuters. Een van mijn kinderen heeft een bipolaire stoornis, de andere een leerstoornis. Ik ondervond dus zelf heel sterk wat de zoektocht naar aangepaste hulp inhoudt.
Om mijn kennis en vaardigheden verder bij te spijkeren vind ik het belangrijk om levenslang te leren en opleidingen te volgen. Het is voor mij en voor de gezinnen waarmee ik omga een enorme verrijking om al het geleerde te kunnen toepassen.
Vaak vertellen de gezinnen waarmee ik werk dat ze zich snel thuis voelen bij mij. Ze vinden dat ik goed kan luisteren en veel geduld heb. Ik probeer me ook echt in te voelen in de situatie en van daaruit tips en adviezen te geven. Vanuit een diep respect voor ieder individu zoek ik mee naar oplossingen. Voelt iedereen zich hier goed bij, dan blijkt duidelijk dat deze aanpak werkt.
Leven in verbondenheid en krachtig ouderschap zijn voor mij van de grootste waarde. Daarom bied ik wat ik aan kennis en vaardigheden heb graag aan zoveel mogelijk mensen aan om er samen beter van te worden.

ervaringen

 

Thuisbegeleidster Bijzondere Jeugdzorg 2001 tot 2008

 

Opvoedingspraktijk sinds 2008

 

Psychiatrische problematieken, VAPH, Auticoach

 

Pleegzorgbegeleidster sinds 2010

 

Teamcoach Pleegzorg sinds 2015

 

Time-outprojecten sinds 2019

 

Online groepspraktijk sinds 2019

Opleidingen

Gezinswetenschappen

Stop 4-7

Familienetwerk en Eigen kracht conferenties (ECK)

Geweldloos Verzet (NVR)

Systeemtherapie

Contextuele therapie

Relatietherapie

Ouderschapsregeling na scheiding: bemiddelen met ouders en kinderen

Auticoach

Reiki master

Reis naar je essentie

Mindfulness

Signs of Safety